Prioritized Labels

Drag to reorder prioritized labels and change their relative priority.

 • Priorytet: Krytyczny
  Zadania, których wykonanie jest pilne do wykonania i wdrożenia.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Priorytet: Wysoki
  Zadania, których wykonanie jest pilne do wykonania, ale ich wdrożenie może poczekać do kolejnej aktualizacji.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Priorytet: Średni
  Zadania, których wykonanie jest mniej pilne niż wysokie ale bardziej istotne niż niskie.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Priorytet: Niski
  Zadania, które nie są pilne, ale muszą zostać wykonane.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Other Labels

 • Blokuje: SPE
  Blokuje realizacje ticketu w projekcie SPE
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Charakter: Jednorazowe
  Błąd jednorazowy którego nie da się odtworzyc.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Charakter: Notatki ze spotkania
  Notatki na podstawie których należy utworzyć konkretne tickety.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Charakter: Szybkie
  Zadanie wydaje się być szybkie do realizacji.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Charakter: Zbiorczy
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: AI
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Blokady
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Edytor
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Fizyka 2.0
  Zmiany i nowości w związku z pracami nad fizyką 2.0
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Networking
  Tickety związane z komunikacją sieciową do dowolnego klienta lub serwera
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Otoczenie
  Wszystkie elementy mające wpływ na ogólny wygląd symulatora, nie biorące bezpośredniego udziału w ruchu pociągu.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Rozgrywka
  wszystko to co ma wpływ na rozgrywkę i nie ma dedykowanej kategorii "Grupa"
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Sieć trakcyjna
  Tickety związane z siecią trakcyjną
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Singleplayer
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: SRK
  elementy SRK: od nastawni po wykolejnice
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Tablice
  Wskaźniki, znaki, statyczne tablice informacyjne, itp
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Tabor
  Lokomotywy, wagony, zespoły trakcyjne. Również elementy taboru, np. sprzęgi.
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: UI
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Grupa: Układ torowy
  Układ torowy: rozjazdy, krzywe przejściowe, profile pionowe, itp. Modele, fizyka, edytor, ...
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator
 • Incident
  Denotes a disruption to IT services and the associated issues require immediate attention
  Train Driver 2 Devs / td2-simulator