Skip to content

Prioritized labels

Drag to reorder prioritized labels and change their relative priority.
 • Priority: Critical
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie wymaga natychmiastowego zajęcia się. (Priorytet: Krytyczny)
 • Priority: High
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie ma wysoki priorytet. (Priorytet: Wysoki)
 • Priority: Medium
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie ma średni priorytet. (Priorytet: Średni)
 • Priority: Low
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie ma niski priorytet. (Priorytet: Niski)
 • Other labels

 • Status: Accepted
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie zostało zaakceptowane i będzie zrealizowane później. (Status: Zaakceptowane)
 • Status: Avialable
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie zostało utworzone i nie ma jeszcze przypisanego opiekuna do realizacji. (Status: Dostępny)
 • Status: Blocked
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie jest zablokowane przez inne zależności np. zadania, silnik gry. (Status: Zablokowane)
 • Status: Completed
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie zostało zakończone. (Status: Zakończony)
 • Status: In Progress
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie jest w trakcie realizacji. (Status: W trakcie)
 • Status: On hold
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie zostało odłożone na później. (Status: Odłożony na później)
 • Status: Rejected
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie zostało odrzucone i nie będzie zrealizowane (Status: Odrzucony)
 • Status: Review Needed
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie wymaga przeglądu. (Status: Wymaga przeglądu)
 • Status: Waiting
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie oczekuje na przegląd i akceptację. (Status: Oczekujący)
 • Type: Bug
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie opisuje błąd występujący w programie. (Typ: Bład)
 • Type: Feature request
  Train Driver 2 / td2-spk
  Zadanie zawiera opis wdrożenia pewniej funkcji, prawdopodobnie potrzebnej w programie. (Typ: Prośba o funkcję)
 • Type: Maintenance
  Train Driver 2 / td2-spk
  To zadanie dotyczy konserwacji. (Typ: Konserwacja)
 • Type: Question
  Train Driver 2 / td2-spk
  Zadanie zawiera pytanie odnośnie programu. (Typ: Pytanie)